Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh

Gốc

NDĐT - Hỏi: Đề nghị báo cho biết, Nhà nước có những biện pháp gì nhằm ngăn cấm hành vi gian lận thương mại bằng việc đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122828&sub=69&top=40