Nghiệm thu Đề tài 'Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong Bảo vệ Tổ quốc'

Gốc
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài “Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong bảo vệ Tổ quốc”.

Nghiệm thu Đề tài 'Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong Bảo vệ Tổ quốc' - Ảnh 1

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện chiến lược (Bộ Quốc phòng), Phó Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm.

Thượng tướng, Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Trên cơ sở làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xác định yêu cầu nội dung, giải pháp vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thông qua phân tích từ các bài nói, bài viết của Người và bằng thực tiễn hoạt động đối ngoại bảo vệ Tổ quốc qua quá trình hoạt động cách mạng, chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghiệm thu Đề tài 'Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong Bảo vệ Tổ quốc' - Ảnh 2

Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài.

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng, đề tài được triển khai nghiên cứu nghiêm túc, công phu, hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã xác định. Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học để Đảng, Nhà nước ta hoạch định Chiến lược đối ngoại nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng; làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong các học viện, nhà trường Quân đội; đồng thời làm rõ nội hàm tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chủ nhiệm đề tài căn cứ vào kết luận của hội đồng và ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài; báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét công nhận kết quả nghiên cứu và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn.

Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, xếp loại Đề tài “Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong bảo vệ Tổ quốc” đạt loại xuất sắc.

Tin, ảnh: THU TRANG

Tin nóng

Tin mới