Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 36

Gốc
Ngày 1/7, UBND huyện Bảo Thắng đã có Báo cáo số 280/BC-UBND về kết quả thực hiện Kết luận số 36/KL-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng.

Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 36 - Ảnh 1

Sau chưa đầy 30 ngày, UBND huyện Bảo Thắng đã thực hiện xong Kết luật số 36/KL-UBND. Ảnh: Trần Quý

Ông Đào Văn Quang, Chánh Văn phòng UBND huyện Bảo Thắng cho biết, sau khi nhận được Kết luận số 36/KL-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, ngày 22/6, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng đã ban hành Quyết định số 5201/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình sinh ngày 15/4/1954 giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện.

UBND huyện cũng yêu cầu tập thể, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, ban hành quyết định bổ nhiệm ông Bình.

Căn cứ kết quả kiểm điểm các tổ chức, cá nhân, ngày 24/6, UBND huyện Bảo Thắng đã ra Thông báo số 183/TB-UBND về việc phê bình tập thể và cá nhân đứng đầu Phòng Nội vụ trong việc tham mưu, ban hành quyết định bổ nhiệm ông Bình khi đã quá tuổi bổ nhiệm lần đầu theo quy định.

Trước đó, ngày 22/6, Huyện ủy Bảo Thắng đã ban hành Thông báo số 384-TB-HU về việc kiểm điểm cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với ông Vũ Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 3/6/2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kết luận số 36/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng. Kết luận nêu rõ việc công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (thời điểm tháng 3/2014) ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình (nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Bảo Thắng) khi đã quá tuổi bổ nhiệm lần đầu là đúng; Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện là sai.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (thời điểm tháng 3/2014), ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình là thực hiện theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Bình khi đã quá tuổi bổ nhiệm lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng là chưa làm tốt vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, cần phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trần Quý

Tin nóng

Tin mới