NGHIÊN CỨU BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Gốc
Một nội dung khác cũng nhận được nhiều ý kiến của các ĐBQH tại buổi thảo luận là quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Các Đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần xem xét, đánh giá, bổ sung thêm các quy định củapháp luật có liên quan.