Nghiên cứu đặc điểm đi lại và đề xuất giải pháp phát triển xe đạp công cộng tại các đô thị ở Việt Nam

Gốc
Xe đạp công cộng được nhiều quốc gia trên thế giới xem là mắt xích cuối cùng trong chuỗi vận tải đa phương tiện

TS. NGÔ THỊ THANH HƯƠNG;

TS. TRƯƠNG THỊ MỸ THANH;

ThS. PHAN HUY THỤC

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

8a

Ngô Thị Thanh Hương, Trương Thị Mỹ Thanh, Phan Huy Thục