Nghiên cứu đánh giá độ bền cơ học kính an toàn ô tô có tính đến hấp thụ xung động

Gốc
Đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên ô tô khi tham gia giao thông là nhiệm vụ quan trọng. Đối với kính ô tô các yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi cao hơn.

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ

Cục Đăng kiểm Việt Nam

nhóm tác giả

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-danh-gia-do-ben-co-hoc-kinh-an-toan-o-to-co-tinh-den-hap-thu-xung-dong-d 82759.html