Nghiên cứu khoa học cần mang tính ứng dụng cao

Gốc
Ở Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) của Ngân hàng Công Thương VN (Vietin Bank) không ai không biết đến cái tên Nguyễn Hồng Anh (ảnh). Có lẽ có 2 điểm để mọi người phải chú ý đến người phó giám đốc trung tâm này đó là chị tích cực nghiên cứu khoa học áp dụng vào công tác và còn rất trẻ.

Tin nóng

Tin mới