Ngày 4-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn đối với vùng Tây Bắc là rất cần thiết. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, cần rà soát các đề tài nghiên cứu để tránh trùng lắp với nhiệm vụ của các bộ, ngành đã và đang thực hiện; các đề tài nghiên cứu khoa học đối với vùng Tây Bắc phải tạo ra được sản phẩm cụ thể, trở thành sinh kế cho người dân. Do vậy, cần làm rõ tính khả thi, hiệu quả của đề tài khi nghiên cứu, tránh dàn trải, lãng phí ngân sách nhà nước.

PV