(Vitinfo) - Các nhà thiên văn hiện nay đang tin vào một lý thuyết cho rằng, trong thời gian 2 tỷ năm trước trên sao Kim đã tồn tại một đại dương đầy nước. Và rất có thể cuộc sống trên Trái đất của chúng ta cũng bắt nguồn từ đó.