Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam vừa xuất bản tập sách nghiên cứu "Ba tiếng cười trong văn học Việt Nam (Nguyễn Trãi-Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Khuyến)". Đây là đề tài mới mẻ, chưa có ai chuyên sâu, nhất là tiếng cười Nguyễn Trãi thì hoàn toàn mới. Chuyên luận xác lập căn cứ khoa học rõ ràng, luận giải khá thuyết phục. Công trình được bắt đầu bằng việc làm công phu là dựng lại bức tranh toàn cảnh của 7 thế kỷ văn học tiếng cười (từ thế kỷ XIII đến XX). Tác giả đã cho chúng ta thêm tự hào về tâm hồn tính cách yêu đời, yêu người, lạc quan và ghét cái ác, cái xấu, cái phản động của văn hóa tiếng cười Việt Nam. Ở phần nội dung chính mỗi tiếng cười lại được triển khai từ tư tưởng mỹ học, lấy đó làm hệ quy chiếu đi tìm giá trị nội dung và hình thức.

Chuyên luận là tập sách quý nghiên cứu về văn hóa cười Việt Nam đặc sắc, tinh tế, hóm hỉnh, lạc quan, yêu công lý và chân lý, một mảng còn thiếu vắng trong văn học đương đại.

Mai Anh