Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghiên cứu thực nghiệm tác động dòng chảy đến tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động

Bài báo ứng dụng chương trình CFD tính toán mô phỏng bài toán động lực học dòng chảy bao quanh tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động để xác định...

ThS. NCS. NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI;

TS. CỔ TẤN ANH VŨ

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

TS. VŨ VĂN DUY; PGS.

TS. PHẠM KỲ QUANG; ThS.

NGUYỄN MẠNH NÊN;

ThS. NGUYỄN CHÍ CÔNG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

.

Nhóm tác giả

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-thuc-nghiem-tac-dong-dong-chay-den-tau-thuy-trong-qua-trinh-thay-doi-huong-chuyen-dong-d82668.html