Nghiên cứu về khoa học và công nghệ na-nô

Gốc
ND – Nhìn lại quá trình phát triển khoa học và công nghệ mười năm qua, bên cạnh những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật đã đạt được, có thể thấy, nghiên cứu về công nghệ na-nô ở nước ta được coi trọng và nhanh chóng triển khai thực hiện trong cả nước.

Tin nóng

Tin mới