24H.COM.VN - Hiện nay, các cơ sở dược liệu mọc lên như nấm trên cả nước. Làm sao để bệnh nhân tránh khỏi "tiền mất tật mang"?