(Kiến Thức) - Mọi hành động của chú chó thông minh được chủ nhân của nó huấn luyện một cách kỹ càng đang làm nhiều người xem phải "ngã mũ" thán phục.

Vân Anh