(VEN) - Cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Chính phủ, thời gian qua, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã thể hiện những cố gắng mạnh mẽ của mình trong nhiều hoạt động góp phần giảm nhẹ tác hại của biến đổi khí hậu (BĐKH) và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Mô hình nuôi nghêu - một trong những mô hình nhằm giảm tác hại BĐKH. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt trong vấn đề BĐKH và môi trường là một trong những nội dung chính của hội thảo thường niên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/9/2010 tại Hà Nội. Dấu ấn quan trọng Theo đánh giá của bà Hồ Thị Yến Thu – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển (MCD) nhận định "Các tổ chức phi chính phủ (NGO) có thế mạnh ở 4 mảng là: Nâng cao nhận thức; Xây dựng các mô hình nhỏ; Công nghệ thiết thực với người dân; Huy động các nguồn vốn nhỏ lẻ để chung sức với cơ quan chính phủ. Bên cạnh đó, với sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước về chính sách, các NGO cũng có thể tham gia vào nhiều hoạt động của Việt Nam như đấu thầu các dự án, công trình của Nhà nước". Cho nên, hiện có hàng trăm NGO tại Việt Nam đang hoạt động và đã đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực như phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường – biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em... Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong công tác nhận và giải ngân các nguồn viện trợ trong và ngoài nước cho nhiều hoạt động tại Việt Nam. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để giảm nhẹ những tác hại của BĐKH đối với đời sống. Tại lĩnh vực này, các NGO cũng đã thể hiện được sự cố gắng mạnh mẽ của mình nhằm giảm nhẹ những tác hại của BĐKH tại Việt Nam. Cụ thể, với mục đích hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được thành lập ngày 11/9/2008. Được khởi xướng bởi 4 NGO khá mạnh về BĐKH tại Việt Nam là Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững - SRD, Trung tâm Phát triển cộng đồng và bảo tồn sinh vật biển - MCD, Trung tâm Phát triển, đào tạo và nghiên cứu môi trường - CERED và Viện Khoa học xã hội – ISS, mạng lưới đã trở thành một diễn đàn mở để các thành viên có thể trao đổi thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc kết nối với Quốc hội, các tổ chức của Chính phủ, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ. Trong thời gian ngắn từ khi thành lập đến nay, mạng lưới đã có một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực, khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến cho các chính sách của Nhà nước về BĐKH như triển khai dự án xây dựng năng lực về BĐKH cho các tổ chức xã hội dân sự; Tổ chức Hội thảo “Sự đóng góp của NGO cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, huy động các nguồn lực phát triển bền vững ở các NGO tại Việt Nam"; Xây dựng đội ngũ giảng viên tiềm năng về BĐKH… Ngoài ra, các tổ chức thành viên của mạng lưới cũng đang triển khai nhiều dự án, chương trình can thiệp tại cộng đồng cũng như các nghiên cứu, các hoạt động vận động chính sách nhằm hỗ trợ ứng phó với BĐKH, như: Xây dựng mô hình canh tác trên đất dốc, đất cát, chống xói mòn, cát bay, cát nhảy; Quản lý rừng dựa vào cộng đồng; Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở bờ biển; Truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực về BĐKH cho cộng đồng… Trong thời gian tới, VNGO&CC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên như tổ chức tập huấn, tham quan, học tập mô hình về ứng phó với BĐKH, xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH… cũng như đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết với các mạng lưới khác để mở rộng hiệu quả của các hoạt động. Cần thêm nhiều hỗ trợ Những đóng góp không biết mệt mỏi của các tổ chức phi chính phủ với vấn đề BĐKH và bảo vệ môi trường ở Việt Nam nói riêng và sự phát triển của Việt Nam nói chung là rất to lớn. Tuy nhiên, để các hoạt động của các NGO thuận lợi hơn vẫn cần nhiều hỗ trợ từ phía Nhà nước cũng như sự nỗ lực của bản thân các NGO. Cụ thể, hiện nay, do nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ chủ yếu được lấy từ các tổ chức nước ngoài, trong khi đó Việt Nam đang tiến dần đến ngưỡng nước có thu nhập trung bình cho nên vấn đề giải quyết vốn cho các tổ chức phi chính phủ có thể sẽ trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, mặc dù đã có những động thái nới rộng chính sách cho các NGO. Các tổ chức phi chính phủ đã kiến nghị rằng cần tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật Việt Nam nhiều hơn cho các NGO. Bên cạnh đó, vai trò của mạng lưới NGO là khá tốt, hoạt động có bài bản, tuy nhiên vẫn cần có những thay đổi để phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, bản thân các NGO cũng cần chú ý hơn đến khu vực tư nhân để có thêm nguồn vốn, cùng nhau hoạt động ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn./. Phương Lan – Thu Hường