Ngày 11.4, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch VN đã ký quyết định đồng ý cho tay đập Ngô Văn Kiều (Khánh Hòa) sang đầu quân thi đấu tại CLB Samator Group (Indonesia) với mức lương 2.000 USD/tháng.