[Kênh14] - Thế này thì, Châu Mỹ và Châu Âu sẽ có dịp nghiêng mình nể phục trước hào khí của Á Đông.