Sau 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, xa xa phía Đông chân trời, một hòn đảo nhô lên. Chiếc tàu như muốn vỡ tung bởi những tiếng thét: “A…! Trường Sa…! Đến rồi…!”.