Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngoại ngữ, yêu cầu hàng đầu của nhà tuyển dụng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiện nay, tại các trung tâm ngoại ngữ, số học viên là những người đang có công việc ổn định chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Theo các học viên, đây không chỉ là nhu cầu thiết thực mà từ khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ sẽ "được" rất nhiều.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=27706