Ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ bất ngờ công du I-rắc

(HNM) - Ngày 21-8, ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ đã tới thủ đô Bát-đa của I-rắc trong một chuyến thăm không báo trước, để hội đàm với các lãnh đạo I-rắc về tương lai của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại đây.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/177883