Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận sai lầm trong công cuộc tái thiết Áp-ga-ni-xtan và I-rắc

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ ngày 13-2 thừa nhận đã có những sai lầm trong cách tiếp cận ban đầu của Mỹ đối với quá trình tái thiết tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, đồng thời nhận định những nỗ lực quốc tế tại đây ngay từ đầu đã tỏ ra “rời rạc” và không “đúng nhịp”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/159106