Ngày 12/4, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã tới Ápganixtan, một tuần sau khi Pari cam kết điều thêm quân để tăng cường cho liên quân do NATO đứng đầu tại quốc gia bất ổn này.