(VnMedia) - “Đến với cuộc thi, tôi thấy mình tựa một kẻ hát rong. Đến trong bề bộn nỗi lo toan khác của cuộc sống mà chỉ một mình mình gồng gánh và lại trở về với những trăn trở riêng mang” - Ngọc Ánh.