Ngọc Trinh tập… lăn

Gốc
Trong vở Chỉ có thể là yêu, Ngọc Trinh đóng vai cô Bông bị tai nạn liệt chân phải ngồi xe lăn, thế là phải tập lăn xe cho thành thục để “lăn” trên sân khấu.

Ngọc Trinh (vai Bông), Hoàng Anh (vai Lương) trong vở Chỉ có thể là yêu

Khổ nỗi, Ngọc Trinh thì nhỏ con, sức yếu, còn chiếc xe thì quá nặng, chỗ cần tới thì nó không tới, còn không cần tới thì nó cứ lủi đầu vô, báo hại Ngọc Trinh bị hất té lăn đùng.

Chân giả liệt mà rốt cuộc bị té đau cũng phải đi cà nhắc. Nhưng từ đó mà cô nói càng thấy thương những người khuyết tật, và càng trân trọng những gì tạo hóa đã ban tặng cho mình.

H.Kim

Tin nóng

Tin mới