Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngôi nhà khiêm tốn

Gốc

Nhà hàng “Humble house” (Ngôi nhà khiêm tốn) là một dấu nhấn ở khu nhà hát Esplanade, Singapore...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kientruc/2008/06/09/101136/241