(Zing) – Nghệ sĩ Tito Ingenieri, người Argentina, xây ngôi nhà gồm rất nhiều phòng của mình từ 30.000 chiếc vỏ chai bỏ đi.