Mình đang rất buồn về ba của mình. Ông ấy là "ngòi nổ" gây ra mọi vụ cãi nhau trong nhà...