Ngọn cờ đầu kỷ lục toàn ngành than- khoáng sản

Gốc
Xuất phát từ các định hướng mục tiêu thi đua chung của toàn ngành Than – Khoáng sản, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần than Cọc Sáu – TKV tìm ra những phương thức phù hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả cao, đồng thời tạo ra những chuyển biến tích cực và tiến bộ rõ rệt…

CôngThương - Là đơn vị khai thác than lộ thiên xuống sâu, nhiệm vụ sản xuất than hàng năm được Tập đoạn TKV giao năm sau cao hơn năm trước bình quân từ 10 đến 15%. Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao, hàng năm công ty liên tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiêu điểm của mọi phong trào là phong trào thi đua giành năng suất kỷ lục, phát động rộng rãi trong mọi ngành, mọi nghề và đặc biệt chú trọng xây dựng các tổ đội xe máy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của toàn ngành… Nổi bật lên là các phong trào thi đua “Ngọn cờ đầu năng suất”, “Bốc xúc 1 triệu m3/tháng”, “Tuyến đường tốt – Bãi thải an toàn”, hay các phong trào “Tăng năng suất thiết bị vận tải”, “Năng suất cao, năng suất kỷ lục”. Từ kết quả của các phong trào thi đua góp phần vào hoàn thành kế hoạch hàng năm, mỗi phong trào còn để lai trong mỗi người thợ mỏ Cọc Sáu những động lực mới quyết tâm đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chứng minh cho điều này, từ phong trào bốc xúc 1 triệu m3/tháng năm 2006, đến nay công trường khai thác của mỏ đã đạt được mức kế hoạch bốc xúc hàng tháng đạt từ 1,4 đến 1,7 triệu m3. Hàng năm phong trào thi đua giành năng xuất cao của công ty có từ 25 đến 55 tổ đội xe, máy đạt mức năng suất cao cấp công ty và từ đó lựa chọn những tổ xe máy có sản lượng cao nhất trình Hội đồng thi đua Tập đoàn xét công nhận danh hiệu “Ngọn cờ đầu kỷ lục toàn ngành Than- Khoáng sản. Thanh Hà Thúy

Tin nóng

Tin mới