Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình