- Ủy ban Chính sách mô tả bản đồ (Map Policy Committee) của Hội địa lý Mỹ National Geographic Society mới đây đã tiến hành họp bàn để thảo luận chi tiết hơn vấn đề tên địa danh gây nhiều phàn nàn hiện nay.

Dựa trên những thông tin và các kết quả nghiên cứu sẵn có tin cậy nhất hiện nay. Ủy ban chính sách mô tả bản đồ của NGS sẽ thống nhất để đưa ra những đánh giá độc lập về những thay đổi tới đây liên quan đến các chi tiết mô tả, phân loại trên các bản đồ, đồng thời sửa chữa những lỗi sai đang hiện hữu. Quy ước đặt tên Quần đảo Paracel (Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) trên các bản đồ của chúng tôi sẽ được sửa đổi và in lại như sau: - Đối với các bản đồ thế giới có tỷ lệ nhỏ hơn: Chúng tôi sử dụng tên theo quy ước quốc tế là Paracel Islands, có chú thích chiếm đóng. - Đối với những bản đồ phân đoạn, lục địa và khu vực quy mô lớn: Chúng tôi sẽ sử dụng từ tên theo quy ước quốc tế là Paracel Islands. Trong đó có chú thích: Quần đảo trên bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974 với tên gọi theo người Trung Quốc là Xisha Qundao (Tây Sa), quần đảo này đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền với tên gọi Hoàng Sa. Những quy ước này sẽ được áp dụng trong các ấn bản bản đồ in của chúng tôi trong tương lai và sẽ được nhanh chóng phản ánh trên mạng internet. Bình Nguyên (Theo NGS)