Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học Nhật Bản đã xác định một biến thể gien có liên quan đến chứng hay ngủ gật ban ngày (narcolepsy) và công bố nghiên cứu này trên tạp chí Nature Genetics số mới đây