Vào mùa lạnh, những người thiếu ngủ sẽ dễ bị cảm lạnh. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học của Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) thực hiện.