Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Ngủ một đêm, Hà Tây thành Hà Nội”: Chủ yếu là tăng quỹ đất cho Hà Nội?

Đất nông nghiệp sẽ thành khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái, khu sản suất nông nghiệp chất lượng cao...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/11/092050/6427