Ngủ thử một đêm trong khách sạn 'con nhộng' ở Tokyo

Gốc
Capsule Hotel là phòng ngủ đơn giản chỉ có một chiếc giường hình dạng giống như con nhộng. Dạng khách sạn này đang ngày càng phổ biến ở Tokyo, Nhật Bản.

Ngọc Phúc - Lệ Thu Video: Miss Mina