Vài tiếng sau khi Israel đơn phương tuyên bố ngừng bắn ở dải Gaza, phong trào Hamas của Palestine đã bắn rocket về phía Nam Israel. Quyết định tạm hoãn chiến tranh của chính quyền Tel Aviv đang có nguy cơ bị phá vỡ.