Ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng đến năm 2015

(HNMO)- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có công văn 1054/BXD-VLXD (04/6), gửi UBND một số tỉnh, thành phố về việc ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170187