Ngưng thu phí với xe ôtô không lưu thông và xe không sử dụng đường bộ từ ngày 1/11

Gốc
Xe kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên; xe ôtô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ và xe ôtô dùng để sát hạch thuộc các tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe sẽ không phải nộp phí đường bộ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện để thay thế cho quy định trước đó. Theo đó, từ ngày 1/11, các đối tượng như: xe kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên; xe ôtô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ và xe ôtô dùng để sát hạch thuộc các tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe sẽ không phải nộp phí đường bộ. Đối với rơ moóc và sơmi rơ moóc sẽ không thu phí mà cộng khoản phí áp dụng đối với phương tiện này vào mức phí chung của xe đầu kéo...

Tin nóng

Tin mới