Fraser Corsan dự định phá vỡ bốn kỷ lục thế giới về môn bay bằng bộ áo có cánh, trong đó có kỷ lục dành cho người di chuyển nhanh nhất thế giới mà không cần máy móc.