Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người bị TNGT do vi phạm Luật GTĐB không được BHYT thanh toán

Gốc

Chiều 14/11, Bộ Y tế chính thức thông báo Thông tư Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về thủ tục thanh toán BHYT đối với người bị TNGT. Theo đó, khi chưa có đủ căn cứ xác định nguyên nhân TNGT do người bị TNGT gây ra, thì người bị TNGT vẫn được hưởng chế độ BHYT.

Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân TNGT là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra, người bị TNGT không được hưởng chế độ BHYT và phải hoàn trả các khoản chi phí cho quỹ BHYT.

Sau 3 tháng, cơ quan BHXH chưa nhận được thông báo của cơ quan Công an, hoặc nhận được thông báo nhưng chưa hoặc không xác minh được tình trạng vi phạm Luật Giao thông, thì BHXH thực hiện thanh quyết toán như với trường hợp không vi phạm.

BHXH căn cứ vào một trong các tài liệu sau để quyết định thanh toán hoặc không thanh toán cho người có BHYT bị TNGT: Bản photo biên bản giải quyết TNGT của cơ quan Công an; bản photo hoặc bản trích một phần bản Kết luận điều tra nguyên nhân gây TNGT có xác nhận của cơ quan Công an thụ lý, giải quyết vụ TNGT; Bản photo hoặc bản trích một phần kết luận cuối cùng của cơ quan Tòa án xét xử vụ TNGT.

Nếu nguyên nhân TNGT là do người bị tai nạn vi phạm Luật Giao thông gây ra, người bị tai nạn không được BHYT thanh toán. Trường hợp người bị TNGT tử vong thì BHXH không thu hồi chi phí đã thanh toán

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/159877.cand