Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người chơi game được đổi đồng tiền quy ước ra tiền Việt hoặc ngoại tệ

Sắp tới đây, NHNN cho phép doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước trong game sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ cho người chơi trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác.

Tỷ giá chuyển đổi phải căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trong trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ thì tỷ giá quy đổi sẽ căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam khi không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước và có thể sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện giao dịch: Bán ngoại tệ cho ngân hàng, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua ngân hàng, được ngân hàng xác nhận để mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài...

Về nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ, Thông tư quy định, người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt: Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam; được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép; được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định; được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Ngoài ra, với trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản sẽ được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép hoặc tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định.

Về phạm vi thu, chi ngoại tệ đối với doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động như: Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước; thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi; thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp…

Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa NHNN và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép đối với đồng tiền của nước có chung biên giới theo phạm vi quy định.

Thông tư 09/2022/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

Thu Trang

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nguoi-choi-game-duoc-doi-dong-tien-quy-uoc-ra-tien-viet-hoac-ngoai-te-post8817.html