(GameK) - Thông tin mới nhất từ phía chính phủ Trung Quốc bắt buộc người chơi phải dùng tên thật nếu muốn chơi game online.