Người có công được hỗ trợ như thế nào khi mua nhà tái định cư?

Gốc
Bác tôi là thương binh chống Pháp, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Còn chú tôi là cán bộ quân đội về hưu, bị nhiễm chất độc da cam, có trên 50 năm tuổi Đảng. Vừa qua, nhà bác và chú tôi trong diện giải phóng mặt bằng, và chú, bác đã nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bàn giao đất, nhà. Gia đình bác và chú tôi được mua nhà tái định cư của thành phố. Tuy nhiên, số tiền đền bù không đủ với số tiền mua nhà theo Quyết định 118/TTg và 117/TTg của Thủ tướng.Xin hỏi, bác và chú tôi có được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho người có công khi mua nhà tái định cư không? Nếu có sẽ do cơ quan nào giải quyết? Nguyễn Tuấn Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Người có công được hỗ trợ như thế nào khi mua nhà tái định cư? - Ảnh 1

Ths. Luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng VPLS Hoàng Hưng Địa chỉ: P202, Tòa nhà N3B Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời: 

Quy định của pháp luật Đất đai về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công: Điều 11, Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP hướng dẫn quy định của Luật Đất đai về thu tiền sử dụng đất có quy định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng như sau:

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với Cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;… Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với Cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Còn tại Điều 13, Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất như sau:

Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Mặt khác, theo Pháp lệnh người có công với Cách mạng 2012 thì thương binh là đối tượng người có công với cách mạng, do vậy, có thể được xem xét miễn/giảm tiền sử dụng đất, căn cứ quy định của Nghị định 45 và Thông tư 76 thì để được miễn/giảm, thương binh cần phải có quyết định cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, quy định bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở, suất tái định cư tối thiểu để đảm bảo ổn định chỗ ở cho người có đất bị thu hồi mà bồi thường không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu, được quy định tại Điều 86 Luật Đất đai, Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

PV

Tin nóng

Tin mới