Người có nhiều đóng góp trong công tác biên soạn từ điển

ND- Trong sự nghiệp giáo dục ngoại ngữ, các loại từ điển song ngữ luôn luôn là những công cụ dạy học và nghiên cứu hàng đầu, không thể thiếu của cả giáo viên và học sinh. Với ngành tiếng Nga ở Việt Nam thì những đầu sách từ điển các kiểu, các cỡ cũng đã có những đóng góp rất đáng kể. Một trong số những tác giả viết nhiều từ điển Nga - Việt, Việt - Nga có uy tín và được nhiều người biết đến nhất là PGS Bùi Hiền.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140843&sub=137&top=43