Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người con ưu tú của ấp 6

Gốc

NDĐT - Bà con ấp 6, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp luôn tự hào vì có một trong ba nông dân điển hình của cả tỉnh Hậu Giang tham dự và báo cáo điển hình tại Hà Nội. Đó là anh Nguyễn Thanh Tuấn, người có công mang về quê hương nghề đan lát bằng bèo lục bình, không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ gia đình những lúc nông nhàn, mà còn tạo một bước chuyển biến trong nhận thức của bà con nơi đây.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132457&sub=51&top=37