Người dân Hà Nội quan tâm đặc biệt với việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hà Nội, cử tri rất quan tâm Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ai. Cử tri đề nghị HĐND, UBND TP tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND TP.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội ngày 5/7, trình bày báo cáo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền.

"Cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật", bà Hương nêu.

Theo bà Hương, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề. Đầu tiên là xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, nhân dân lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam, Thủ đô Hà Nội nói riêng, ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế sau khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Thứ hai là tình trạng chậm thực hiện các quy hoạch vùng, các dự án khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư công, dự án giảm ùn tắc giao thông, mở rộng các tuyến giao thông kết nối vùng trên địa bàn TP, dự án xây dựng trường học, bệnh viện (đặc biệt có dự án đã giao đất nhưng chưa triển khai) cần được quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Vấn đề nữa là việc chậm sửa đổi Luật Đất đai; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các xã, huyện được chuyển thành phường, quận, tiến độ giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng... Các tiêu chí trong việc xây dựng huyện trở thành quận còn bất cập, có nội dung chưa phù hợp cần có giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, bà Hương thông tin: "Việc lựa chọn, giới thiệu, kiện toàn Chủ tịch UBND TP trong thời gian tới là những vấn đề nhân dân rất quan tâm". Cử tri đề nghị HĐND, UBND TP tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND TP.

Nhân dân cũng quan tâm đến tiến độ giải ngân đầu tư công, việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; việc hỗ trợ ngân sách duy trì nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần được quan tâm hơn. Tình hình giá cả thị trường tăng cao do ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

NY

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nguoi-dan-ha-noi-quan-tam-dac-biet-voi-viec-kien-toan-chuc-danh-chu-tich-ubnd-tp-i659287/