Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người dân khắp thế giới nghĩ gì về khủng hoảng tài chính?

Gốc

Hanoinet- Đối với những người dân bình thường trên thế giới, cuộc khủng hoảng này được họ nhìn nhận như thế nào? Dưới đây là quan điểm của người dân tại một số quốc gia đối với khủng hoảng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99329