Người dân Mỹ nổi giận

Gốc
Gửi thư đe dọa “xin tí huyết”, phá nhà một cựu giám đốc ngân hàng, xuống đường biểu tình đòi trả lại tiền thưởng, giam lỏng giám đốc. Đó là phản ứng của người dân Mỹ, Anh và Pháp trước những món tiền thưởng khổng lồ dành cho các nhà lãnh đạo ngành ngân hàng và tài chính, những người đã tạo ra cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu làm điêu đứng hàng triệu công nhân và lao động trên đất nước họ

Tin nóng

Tin mới