Bên trong các nghi lễ đang được BTC thực hiện, thì bên ngoài người dân vật vờ, đắp chăn chờ thời gian được vào đền Trần.

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 1

Những đợt người cuối cùng được vào đền làm lễ, trước khi phải ra phía ngoài để nghi lễ chính được bắt đầu.

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 2

Càng về tối, lượng người đến đền Trần ngày một đông. Tuy nhiên, trước khi nghi lễ khai ấn được bắt đầu, tất cả những người không nhiệm vụ đều phải ra ngoài.

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 3

Những người đến sớm phải trải bạt dưới đất, chăn ấm, chờ đến thời gian để được vào đền lấy ấn.

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 4

Những người khác đứng sát khu hàng rào, cố ngước vào theo dõi diễn biến bên trong.

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 5

Một số hình ảnh người dân vật vờ, nằm ngủ chờ vào đền lấy ấn:

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 6

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 7

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 8

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 9

Nguoi dan ngu vat vo cho vao den Tran sau gio khai an - Anh 10