(NLĐO) - Bao Xishun, người đàn ông 57 tuổi, nổi tiếng trên thế giới với chiều cao hiếm có 2,36 m, đã rất hạnh phúc khi thật sự nhận lãnh thiên chức làm cha hồi cuối tuần rồi