Một người đàn ông có thể đọc sách hay chơi bóng cùng rắn hổ mang chúa, loại rắn có nọc độc chết người.

Anh Abu Zarin Hussin, 32 tuổi, sống tại Pahang, Malaysia, đã trở thành một người huấn luyện rắn chuyên nghiệp trong khi làm việc tại cơ sở chữa cháy địa phương. Hussin luôn dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc rắn hổ mang chúa, các hoạt động hàng ngày cùng con rắn độc mà mọi người cho rằng đó là điều không thể.

H.N.(theo Caters TV)